NGUYỄN AN – TỔNG CÔNG TRÌNH SƯ VĨ ĐẠI

– Nguyễn An: sinh năm 1381(?)- mất 1456(?): quê quán Hà Đông. Hà Nội.
Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống xây dựng
Năm 16 tuổi ông đã bắt đầu tham gia vào các đội xây dựng trong kinh thành thời nhà Trần
Năm 26 tuổi ông bị bắt sang Trung Hoa làm thái giám. (theo gs. Trần Ngọc Thêm)
Tìm hiều thêm một chút về Bắc Kinh để biết được nguồn gốc của sự việc
– Năm 1406: Minh Thành Tổ – Chu Đệ – hạ chiếu rời kinh đô từ Nam Kinh về – Bắc Bình phủ để
xây dựng kinh đô mới Bắc Kinh. Thành Bắc Kinh và Tử Cấm Thành được xây dựng ngay lập tức.
Tử Cấm Thành được xây dựng dựa theo mô hình của điện Trung Đô-Nam Kinh đô của nhà Minh tại Lâm Hào, An Huy. Tử Cấm Thành được xây dựng trong khoảng 14 năm từ 1406- đến 1420.
Chu đệ – giao tổng công trình sư cho các quan Trần Khuê, Ngô Trung, Thái Tín chỉ huy. Hàng vạn dân phu cùng với rất nhiều các nghệ nhân nổi tiếng đã đến Bắc Kinh vào tháng 5/1406.
Theo cuốn “Bí mật tử cấm thành Bắc Kinh” – Thượng Quan Phong có viết: “ tác gia của kiến trúc Tử Cấm Thành là – Dạng Thức Lôi” – con cháu của dòng họ Dạng vẫn còn bảo tồn được các mô hình cho đến tận ngày nay (gia đình ông phục vụ xây dựng kinh đô từ Nam kinh- tiếp tục chuyển tới Bắc Kinh để xây dựng kinh đô mới.?.)
– Năm 1407: tướng Trương Phụ khi đó đã mang quân xâm lược nước ta, bắt cha con Hồ Quý Ly –Hồ Hán Thương về Trung Hoa. Cùng với đó bắt 9000 nhân tài trí thức, 7000 nghệ nhân về xây dựng Kinh Đô mới. Trong số đó chọn ra một số các thanh niên ưu tú đưa về Nam Kinh đào tạo và Phạm Hoành, Nguyễn An… là một trong số. Sau này Phạm Hoành – chủ trì xây dựng Vĩnh An Tự- Tây Nam Bắc Kinh và, Nguyễn An tổng công trình sư mà chúng ta đang đề cập đến.
-Năm 1416: Nhận thấy công trình đang triển khai rất lâu, sức người, sức của bỏ ra quá lớn, Chu Đệ cử người thái giám thân tín nhất của mình Nguyễn An – ông được bổ nhiệm làm tổng công trình sư phụ trách tiếp tục xây dựng Tử Cấm Thành. Ông phụ trách xây dựng 9 cửa thành lầu.
– Năm 1420: Trong một trận mưa lớn, sét đánh đã làm cháy rụi 2 cung: Càn Thanh, Khôn Ninh, 3 điện: Phụng Thiên, Hoa Cái, Cân Thân.(nay là điện Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa)
lúc này vua Anh Tông đã kế vị và sai Nguyễn An thiết kế lại các cung và điện này. Ông mất 21 năm để thiết kế, xây dựng và hoàn thành việc này năm 1441. (theoMinh thực lục, Anh Tông thực lục, quyển 23)
– năm 1442: Nguyễn An tiếp tục chỉ huy xây dựng các Phủ, Bộ, trường Quốc học…
– năm 1456: triều đình cử ông đi trị thủy sông Hoàng hà không may ông bị bệnh và mất.
Tuy không phải là kiến trúc sư thiết kế chính tạo nên linh hồn của của Tử Cấm Thành, TCT là sự kế thừa phát triển của nền kiến trúc lâu đời Trung Hoa… nhưng sự ảnh hưởng của ông tới việc hoàn thành diện mạo Tử Cấm Thành là vô cùng lớn là cơ sở cho tất cả các đợt mở rộng và trùng tu sau này.